F64 E XGR

ผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2015: เครื่องบดจ่ายกาแฟรุ่นเดียวในโลกที่ปรับตั้งในหน่วยกรัมได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว ด้วยการใช้ระบบ RFID เครื่องนี้จะสามารถตรวจจับถ้วยจับแผ่นกรองได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยเครื่องรุ่นนี้ ฟิโอเรนซาโต้จึงก้าวนำหน้ายุคสมัย ด้วยการให้สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในยุคนี้

ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญ:
นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมนี้